Descripció

Un SIP Trunk o Troncal SIP és un enllaç de telefonia contra la xarxa pública subministrat sobre xarxes de dades (IP) i basat en l’estàndard SIP. És a dir, és un servei IP que permet connectar una centraleta telefònica sobre una sortida a Internet a la xarxa pública de veu.

Prestacions

El nostre SIP trunk es proporciona a través de l’operador Internacional Colt, reconegut per la qualitat i fiabilitat dels seus serveis. És per tant un servei de qualitat premium.
Aportem al client un sistema de control de frau, que pot limitar la despesa telefònica per mes, tallant qualsevol intent de trucada en cas de superar-se.
Proporcionem numeració telefònica geogràfica de qualsevol punt d’Espanya ia l’estranger.
En cas que es requereix, admet portabilitat de qualsevol número de la xarxa fixa.
Admet la presentació del CID (Caller ID) tant numèric (CIDNUM), com de nom (CLIDNAME) aquí on la xarxa receptora ho permeti.
Les trucades es facturen per segons.
No hi ha cost d’establiment de trucada.
Disposem de tarifes molt competitiva en crida local i sobretot en internacional (especialment a Europa).

Avantatges

Màxima qualitat i fiabilitat de les trucades.
Estalvi en costos fixos i en costos de trucada.
Màxima seguretat contra frau telefònic.
Permet la ubiqüitat del seu sistema de telefonia, amb numeració nacional i internacional.

El nostre servei està suportat per COLT Technology Services

Colt Technology Services