freepbx

FreePBX és una potent solució de centraleta IP desenvolupada sobre Asterisk (en php) que incorpora una interfície de gestió HTML potent i amigable. El seu creador és l’empresa Schmoozee i proporciona les funcionalitats d’una centraleta de grau empresarial sobre una plataforma de codi obert, flexible i fiable.

Els seus principals avantatges son:

  • Funcionalitats de centraleta de grau empresarial.
  • Lliure de llicències.
  • Entorn de gestió web molt intuïtiu.
  • Funcionalitats en continu desenvolupament.
  • Fantàstica documentació i manuals.

Areavoip proporciona serveis especialitzats de instal·lació, configuració i manteniment de plataformes FreePBX des de fa més de 10 anys. Consulteu amb els nostres assessors la solució que més encaixa amb la vostra empresa.