Una centraleta IP Asterisk aporta múltiples funcionalitats que permetran a la seva empresa millorar la gestió del departament d’Atenció al Client.

Entre aquestes destaquem les següents:

 

 Identificar l’origen geogràfic de la trucada per adoptar la llengua del meu interlocutor en el sistema informatitzat i al gestor , aportant al meu client un sentit més de proximidad i confiança.

 Identificar el client pel seu número de telèfon i accedir automàticament a les seves dades, historial de compra i gestions recents ( al nostre CRM o ERP) .

 Assignar la trucada automàticament al gestor habitual del compte, per millorar-ne la gestió.

 Fer un tractament específic de trucada per a clients morosos.

 Repartir equitativament la càrrega de treball entre els nostres agents.

 Controlar la productivitat dels nostres gestors de forma individualitzada.

 Detectar trucades perdudes i generar automàticament la devolució de la trucada. Tenir un quadre de comandament del nivell de qualitat del servei que estem donant als nostres clients.

Tot això gràcies a estar dotada d’una de les tecnologies més flexibles i dinàmiques. Podeu consultar les diferents opcions d’aplicacions disponibles o bé parlar amb els nostres assessors.