Està degudament provat que les centraletes Asterisk són sistemes molt fiables i que una vegada posats en producció no solen donar problemes. Tot i això i per la criticitat de molts entorns on instal·la, es fa necessari oferir un servei de manteniment, que garanteixi l’apropiat nivell de servei a la instal·lació.

AreaVoIP ofereix serveis especialitzats de manteniment Asterisk (i FreePBX o Elastix) que inclouen les següents capes:

 Suport tècnic bàsic: Atenció a incidencies i manteniment preventiu del software.

 Manteniment Hardware: garantía de reposició dels elements hardware.

 Administració del sistema: bossa de’hores per a canvis de configuración.

A continuació, expliquem els detalls de las tres opcions.

Suport Técnic Basic

Atenció i resolució d’incidències de dilluns a divendres de 8 a 18:30 hores.

Accés remot i monitorització proactiva del sistema.

Inventari i còpia (backup) de la configuració inicial del sistema.

Manteniment software de codi obert: ‘patxos’ i petites actualitzacions de versió.

Manteniment de hardware

En funció del tipus d’equip a gestionar o mantenir, hi ha diferents condicions de servei i preus. Les condicions es detallen en la següent taula:

 

Tipus Equip Actuació Temps de resposta Temps de resolució
Servidor telefonia in-situ 4 hores 24 hores
Tarjetes Interficie TDM/Voip in-situ 4 hores 24 hores
Terminals: Telèfonos IP i adaptadors (ATA) Enviament a càrrec del client i substitució 24 hores 72 hores
Conmutador LAN (Switch) in-situ opcional 4 hores 48 hores

Administració del sistema

Consisteix en la contractació d’una borsa d’hores que permet al client accedir a tècnics especialitzats per a canvis de configuració del seu sistema Asterisk. Uns exemples d’aquests serveis són:

 Altes de noves extensions o canvis.

 Canvis en l’enrutament de trucades entrants o sortints.

 Configuració de noves Línies o Trunks SIP.

 Modificació de locucions.

 Configuració de recepcionista digital-IVR.

 Actualització d’horaris comercials i festius.

Alguns dels nostres clients de Manteniment Asterisk: