AreaVoIP treballa amb solucions de comunicació obertes: és a dir, basades en sistemes que utilitzen estàndards oberts i programari de codi obert – com Asterisk o FreePBX – perquè ofereixen múltiples beneficis a les empreses.
Comunicaciones abiertas

Beneficis d’estàndards oberts

Els sistemes basats en estàndards oberts ofereixen múltiples beneficis a les empreses i organismes. Per això molts d’ells – en especial entitats públiques de l’administració – ho estan adoptant:

 Flexibilitat: Els estàndards oberts fomenten la compatibilitat i interoperatibilitat entre fabricants i això fa possible instal·lacions on s’integrin equips de diferent procedència, i on podeu obtenir els beneficis de cada producte. A més, una primera selecció de fabricant no us impedeix canviar en el futur per altres opcions en cas de mal servei, millores en la competència o obsolescència.

 Competitivitat: L’aparició d’estàndards oberts en el món de la tecnologia fomenta la competència entre fabricants i això provoca una contínua i dràstica optimització de costos.

 Estabilitat: menor risc d’obsolescència. En haver una comunitat molt més àmplia de suport a aquestes tecnologies, el risc d’obsolescència de productes és molt limitat.

 Innovació: Alhora es fomenta una major investigació que redunda en definitiva en contínues millores per a l’usuari.

 

Beneficis Solucions de Codi Obert

Les solucions de codi obert o open source (Asterisk i FreePBX), aporten beneficis addicionals als nostres clients per un conjunt d’avantatges característiques del model de desenvolupament open source:

 Llicències: No hi ha costos de llicència. El model de distribució opensource permet l’ús i distribució del programari sense costos de llicència. Això redunda en un benefici de costos immediat per als nostres clients i a més una flexibilitat i escalabilitat sense comparació en el mercat.

 Desenvolupament de producte: El desenvolupament del producte la realitza una àmplia comunitat d’experts, coordinats pel principal patrocinador, i sense les restriccions

 Control de qualitat: A diferència del model propietari, on el control de qualitat la realitza el propi fabricant, en el model de codi obert és el propi mercat el que realitza aquest control exercint de filtre entre les solucions estables i sòlides i les que no ho són.

Comunicacions per a empreses