Si la seva empresa necessita instal·lar una plataforma tecnològica d’Atenció al Client o call center, les solucions obertes i, més en concret, la solució Asterisk pot oferir múltiples beneficis:

 

 Menors costos d’implantació i operació.

Gran flexibilitat i escalabilitat .

Compatibilitat amb la majoria de CTIS del mercat.

Estabilitat i durabilitat tecnològica.

El servidor de comunicacions Asterisk aporta un gran conjunt de funcionalitats apropiades per muntar un centre d’atenció telefònica , que en molts casos no requereixen l’adquisició de llicències , amb la flexibilitat i estalvis que suposa.

Principals aplicacions

 

 ACDs – Sistemes de distribució automàtica de trucades entrants per a serveis d’Atenció al Client , Helpdesk , SAT , etc. Un ACD li permet millorar el servei percebut pel client . Utilitza la gestió de trucades per cues , amb distribució automàtica entre un grup d’agents. Existeixen diferents polítiques de distribució de les trucades: seqüencial, aleatori, per trucades rebudes, per durada total de trucades gestionades, etc. També es poden establir prioritats per coneixements (skills) de l’agent.

  Automarcadors – Automatització de trucades sortints: sistemes que permeten automarcación de llistes de telèfons per a accions de telemàrqueting, concertació de visites o recobrament . Hi ha quatre modalitats, amb diferents graus d’automatització de la trucada: preview, power dialer, progressiva o predictiva.

 IVR – Sistemes de Resposta Interactiva de Veu: pot descarregar en gran mesura el treball dels seus agents incorporant sistemes de gestió interactiva de trucades. L’usuari selecciona, via tons o bé per locucions de veu, el destí de les seves trucades .

  Sistemes de Gravació de trucades: pot accedir a un sistema fiable de gravació de veu de gran capacitat, i per una fracció del cost dels sistemes d’altres solucions.

  Screen pop (finestra emergent): en rebre una trucada, el sistema CTI arrenca una sessió del CRM (o ERP), i selecciona la fitxa del client per la seva ANI o CLID . D’aquesta manera l’agent pot veure automàticament a la pantalla les dades i gestions recents del client que ha trucat.

  Encaminament intel·ligent: gestió de trucades entrants en funció del nombre marcat (DDI), el número de l’ usuari que truca (ANI o CLID), o per data – hora . Es pot ampliar la funcionalitat d’aquest servei mitjançant la integració amb BBDD del client (usualment, via webservice).

  Informes i monitors de trucades: informes estadístics i monitors en temps real de trucades rebudes i nivells de servei, activitat telefònica, activitat i productivitat d’agents, etc.